tel. + 48 76 831 33 93 | fax. + 48 76 834 50 04

Polityka prywatności

Pliki Cookies

Serwis www.pegaztransport.pl zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych („Dane Osobowe”).
Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową www.pegaztransport.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 1. Dane Osobowe.
  W czasie korzystania z serwisu należącego do firmy „PEGAZ Usługi Transportowe Wiesław Rychel” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej www.pegaztransport.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.
 3. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny www.pegaztransport.pl mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.
 4. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.
 5. Zamawianie usług.
  Zamawianie usług oferowanych przez www.pegaztransport.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 6. Witryna www.pegaztransport.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.
 7. Bezpieczeństwo.
  Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
 8. Niezapowiedziane wiadomości.
  www.pegaztransport.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
  Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.pegaztransport.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług.
 9. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.pegaztransport.pl
 10. Wyrażenie zgody.
  Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.
 11. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: pegaztm@poczta.fm
 12. Pliki cookies.
  Strona internetowa www.pegaztransport.pl używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.
  Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.pegaztransport.pl plików „cookies”.